Historische Manifestatie Waterbeleid

In februari namen 50.000 mensen deel aan de manifestatie tegen de hydrologische plannen van de Ebro in Catalonië. Het plan voor het Stroomgebied van de Ebro 2016-2021 werd aangenomen in de Waterraad voor de Afbakening van de Ebro en goedgekeurd in januari 2016. Voor het eerst voegden zich bij de tegenstemmen van de milieugroeperingen van het Blauwe Stroomgebied nu ook de stemmen van de vertegenwoordigers van Catalonië, Baskenland, Valencia en Navarra. COAGRET deelt samen met andere verenigingen het idee dat water geen verhandelbaar goed is en deed een oproep aan de politieke machten om deze manifestatie te ondersteunen.

Ook WWF Spanje vindt dat de goedgekeurde plannen niet bijdragen tot het behoud, de bescherming, noch de verbetering van het leefmilieu. En wat nog erger is, de plannen bevorderen het rationeel en duurzaam gebruik van de watervoorraden niet , wat zware gevolgen kan hebben voor de maatschappij en de economie.

WWF onderstreepte dit in de opmerkingen die zij liet aantekenen bij deze stroomgebiedbeheerplannen en in de stemmingen daarover bij de Nationale Waterraad. Terecht meent de Europese Commissie dat de stroomgebiedbeheerplannen voor Spanje onvoldoende rekening houden met de principes van de KRW (Kaderrichtlijn voor Water). Ze hoopte op een belangrijke stap voorwaarts bij deze volgende cyclus maar dat gebeurde niet.

WWF Spanje meent dat na de verkiezingen van 20 december 2015 een opportuniteit ontstond om de KRW correct toe te passen door de nieuwe politieke scène. Helaas bewijst de goedkeuring van deze plannen nog maar eens dat het waterbeheer in Spanje compleet voorbijgaat aan de verwezenlijking van de leefmilieudoelstellingen. Water wordt nog steeds gezien wordt als een economische handelswaar die geëxploiteerd kan worden en niet als een natuurlijk erfgoed dat beschermd en bewaard moet worden zoals vastgelegd in de KRW.

Volgens Rafel Seiz, van het Waterprogramma WWF Spanje, wordt ” 15 jaar nadat de KRW in dit land werd aangenomen, bij de stroomgebiedbeheerplanning nog steeds geen rekening gehouden met de aanbevelingen van de Europese Commissie betreffende het waterbeleid. De regering slaagt er nog steeds niet in om de termijnen vastgelegd door Brussel na te leven”. Hij besluit : “Spanje riskeert Europese fondsen te mislopen omdat het de Europese wetgeving niet naleeft”.

De ALPY-projectgroep “stuwdammen in de bergen” volgt deze ontwikkelingen op de voet en probeert met haar acties bij te dragen aan een duurzaam waterbeleid. Wil je deze projectgroep steunen? Stort dan jouw bijdrage op rekeningnummer: IBAN: BE42 001 6385585 54 BIC: GEBABEBB, met als vermelding “project stuwdammen”.

Meer informatie over de standpunten van COAGRET vind je op de ledenpagina. Je kan ook de expositie over verzonken dorpen lenen of de artikels over stuwdammen nalezen!

Bron: http://www.wwf.es en http://arainfo.org

Foto: JOSEP LLUÍS SELLART, El País

Vertaling: Ilse Van Den Bossche, ALPY vzw

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s