Kleinere berggeiten als gevolg van de opwarming van de aarde

Hoewel bekend is dat de opwarming van de aarde van invloed is op de lichaamsgrootte van dieren, is dit effect dramatischer dan onderzoekers verwachtten. Het suggereert tevens dat een veranderend klimaat substantiële effecten kan hebben op natuurlijke systemen in de nabije toekomst, op een manier die we nog maar net beginnen te begrijpen.

Wetenschappers aan de Universiteit van Durham in het Verenigd Koninkrijk melden in het tijdschrift “Frontiers in Zoology” dat jonge Alpine gemsen (Rupicapra rupicapra) nu ongeveer 25 procent minder wegen dan de dieren van dezelfde leeftijd 30 jaar geleden. De temperaturen waarin de geiten leven zijn in dezelfde tijd gestegen met 3° tot 4° Celsius. (Zie “Climate Change and the Mystery of the Shrinking Sheep.”)

“In de afgelopen jaren zijn er verscheidene studies verschenen die aantonen dat allerlei diersoorten, van zoogdieren tot vissen en vogels, kleiner lijken te worden naarmate het klimaat warmer wordt,” aldus Stephen Willis, co-auteur van een van de onderzoeken en hoogleraar biologie aan de Universiteit van Durham. Willems zegt tevens dat wetenschappers niet hadden verwacht dat de veranderingen bij de Alpine geiten in zo’n korte periode zo aanzienlijk zouden zijn en dat ze

niet voldoende weten over het effect van een extreem klimaat op de populatie van deze soort.

Verder voegt Willems toe dat verdere opwarming een probleem zou kunnen vormen voor de overlevingskansen van de dieren in de toekomst. Maar zoals het er nu naar uitziet, is de populatie juist gestegen is in de afgelopen decennia.

Te warm om te eten?

Willis zegt dat hij en zijn collega’s de verandering in lichaamsgewicht ontdekt hebben door het meten van de karkassen van jaarlingen, die sinds de jaren tachtig door jagers worden verzameld. De onderzoekers onderzochten jaarlingen en geen volwassen dieren om er zeker van te zijn dat ze dieren van dezelfde leeftijd met elkaar vergeleken. Toen ze een gestage afname in de lichaamsgrootte van de dieren van één jaar oud constateerden, gingen ze op zoek naar een oorzaak.

Afname van de beschikbaarheid van voedsel of de kwaliteit ervan als gevolg van de opwarming van de aarde zijn al eerder aangemerkt als mogelijke oorzaken voor de afname van de lichaamsgrootte in andere soorten. Satellietgegevens van de Italiaanse Alpen toonden echter geen daling in vegetatie in de afgelopen decennia.

De onderzoekers richtten zich vervolgens op het gedrag van de geiten als oorzaak. “Het is bekend dat deze dieren langer rusten als het warm is, dit heeft geleid tot het idee dat het klimaat wellicht hun gedrag direct beïnvloed in plaats van indirect door het effect op hun voedselvoorraad” aldus Willems.

Met andere woorden, de wetenschappers denken dat de geiten oververhitting in een warmere wereld voorkomen door meer tijd te besteden aan rust en minder tijd aan het grazen. Hierdoor neemt hun lichaamsgewicht af—hetgeen de geiten wellicht tevens helpt de hitte beter te reguleren. Binnen een bepaalde diersoort, voeren kleinere dieren hitte sneller af dan grotere dieren omdat hun lichaam over meer oppervlakte beschikt in verhouding tot hun lichaamsgewicht.

Factoren die niet gerelateerd zijn aan klimaatverandering kunnen echter ook bijdragen aan de afname in lichaamsgrootte. De dichtheid van de geitenpopulatie is toegenomen, mogelijk door grotere beperkingen op de jacht. Dit zou de strijd om belangrijke graasplekken mogelijk hebben doen toenemen, wat vervolgens een bijdrage zou kunnen hebben geleverd aan de afname van hun gewicht.

Zijn ze klein echt beter af?

Clifford Rice, een wildlife bioloog aan Washington State’s Department of Fish and Wildlife, die onderzoek doet naar berggeiten, zegt dat het niet vaak voorkomt dat wetenschappers over zoveel gegevens beschikken. “Dergelijke gegevens zijn erg zeldzaam in Noord-Amerika”, aldus Rice, die niet betrokken was bij het onderzoek.

Volgens Rice vormt klimaatverandering over het algemeen een potentiële bedreiging voor hoefdieren in de bergen in de hele wereld, krimpende leefgebieden zijn hiervan een voorbeeld. Wat de gevolgen precies zouden kunnen zijn weten we echter nog niet.

De afnemende lichaamsgrootte van de Italiaanse gems heeft een mogelijk nadeel, Willis en zijn collega’s schrijven: “Lichtere geiten oververhitten minder gemakkelijk, maar aan de ander kant zouden ze gemakkelijker kunnen doodvriezen tijdens strenge winters. Het saldo van beide effecten zal ervan afhangen of de winters in de Alpen net zoveel zullen opwarmen als de zomers.”

Willis merkt op dat de bevindingen van het team bredere implicaties kan hebben voor andere diersoorten, of zelfs huisdieren.

“Als klimaatverandering vergelijkbare effecten heeft op het gedrag en het gewicht van vee, kan dit gevolgen hebben voor de productiviteit van de landbouw in de komende decennia”, zegt hij.

Bron: http://news.nationalgeographic.com

Vertaling: Nina Oosterwoud, vrijwilliger ALPY vzw

Wil je deze berichtgeving ondersteunen? Word lid van ALPY en draag bij aan onze sensibilisatie- en informatiecampagnes!

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s