Energieproductie en Energiebehoud

Dammen, windmolenbladen, bosbouw met energiedoeleinden: vaak ontstaan er conflicten ​​tussen energieproductie en natuurbehoud. Het pan-alpiene project recharge.green beoogt thans, met de deelname aan Alpenstad van het jaar, om een ​​waarde toe te kennen aan milieu en landschap. Een oplossing voor dit dilemma?

De Alpenlanden, met hun bossen, rivieren, bergen en zonnige plaatsen, beschikken over uitstekende omstandigheden voor de productie van energie uit hernieuwbare bronnen. Deze helpen om de uitstoot van klimaatveranderende gassen terug te dringen. Het Alpengebied vormt tegelijkertijd een uitzonderlijke leefomgeving voor fauna en flora. Maar terwijl de economische winst uit de productie van hernieuwbare energie meetbaar is, geldt dit daarentegen niet voor het effect van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen op ecologie en samenleving. Dit grote verschil leidt tot belangenconflicten tussen degenen die het milieu beschermen en degenen die energie produceren.

Het project “recharge.green – balancing Alpine Energy and Nature” heeft tot doel zich tegen deze belangenconflicten te verzetten. In de overtuiging dat een hoge kwaliteit van leven in de Alpen zowel biodiversiteit vraagt als de productie van energie uit hernieuwbare bronnen, hebben 15 partners uit verschillende sectoren zich aangesloten. De vereniging Alpenstad van het jaar is actief in dit project als waarnemer. Tussen de projectpartners en de Alpensteden vindt een voortdurende uitwisseling van informatie plaats: in het bijzonder zullen de door recharge.green bereikte resultaten worden gepresenteerd in een Ledenvergadering. Het project zal formeel afgesloten worden met een internationaal congres in het voorjaar van 2015 in Bad Reichenhall, Alpenstad van het jaar 2001.

In de komende drie jaar zullen de projectpartners de laatste hand leggen aan strategieën en zullen ook modellen ontwikkelen voor het beoordelen van de kosten/baten van de productie van hernieuwbare energie. Ze zullen ook de uitvoerbaarheid testen van de instrumenten voor de beoordeling van energie, ecologie en samenleving van de landschappen in vier pilootregio’s: één van deze regio’s bevindt zich in Beieren en omvat de Alpensteden Bad Reichenhall en Sonthofen. Een andere pilootregio is het Nationaal Park Triglav, niet ver van het Sloveense Idrija, Alpenstad van het jaar 2012.

De resultaten van recharge.green zullen ondersteuning bieden aan burgemeesters, bestuurders en werknemers van de overheid bij de beslissing of een bepaald gebied specifieke prioriteit geeft aan de productie van energie of aan de bescherming van het natuurlijk milieu.

Recharge.green wordt grotendeels gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Programma Alpine Space.

Logo_rechargegreen

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s